System Informacji Oświatowej - SIO

  • do dnia 13 września 2018 roku włącznie bazę danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2018 roku składają szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki. Sprawozdania składane są wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach.
  • do dnia 3 października 2018 roku  włącznie bazę danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018 roku składają szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki. Sprawozdania składane są wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach.
  • data zostanie podana po ogłoszeniu przez MEN bazę danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2019 roku składają szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki. Sprawozdania składane są wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach.

Informacje dotyczące Systemu Informacji Oświatowej tj. program do pobrania, centrum pomocy SIO, akty prawne,  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://cie.men.gov.pl/category/sio-aktualnosci/page/2/

 

Porównanie danych z SIO: