Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Żłobki i kluby dziecięce

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 r., poz. 672 ze zmianami) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157).

W chwili obecnej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Zielonki, wpisane są dwa niepubliczne żłobki:

1. ŻŁOBEK DLA MILUSIŃSKICH w TROJANOWICACH, ul. Krakowska 108,  32-087 Zielonki, Trojanowice

2. NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KUBISIOWY OGRÓD, Węgrzce ul. A3 nr 16, 32-086 Węgrzce, http://kubisiowyogrod.pl/

3. NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MALUSZKOWO w Węgrzcach, ul. B 4 nr 44A, 32-086 Węgrzce

 

Rejestr jest aktualizowany na bieżąco  i znajduje się na BIP-ie gminy Zielonki pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/gzielonki/Article/id,36596.html

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157) - pobierz plik
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 193) - pobierz plik
  • Rozporządzenie z dnia 10 lipca 2014 r. - w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcych (Dz. U. z 2014, poz.925) - pobierz plik
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368) - pobierz plik

Czytaj więcej...