Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Szkoły niepubliczne