Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Na prośbę Spółdzielni Socjalnej "Człowiek - Inwestycja w aktywność" os. Słoneczne 7/18 31-956 Kraków - pragniemy Państwu przedstawić ofertę edukacyjną Niepublicznego Żłobka i Przedszkola pn. "Glukusie" z siedzibą w Krakowie os. Bohaterów Września 82. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, jak również rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, choroby przewlekłej typu cukrzyca lub celiakia

Czytaj więcej...

W dniu 27 marca 2015 roku w Hali Sportowej w Zielonkach odbył się VI Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej. W dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców udział wzięły 4 szkoły z terenu gminy Zielonki: Gimnazjum w Bibicach, Gimnazjum w Korzkwi, Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej i Gimnazjum w Zielonkach. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach. Zwycięskim drużynom wręczono okolicznościowe statuetki, dyplomy i nagrody, a dla każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowe książki Adama Szafrańca „Przygody Gąski Zielonki”.

Fotorelację z przebiegu rywalizacji sportowej gimnazjalnych siatkarzy można zobaczyć TUTAJ

 

Wyniki turnieju:

Kategoria dziewcząt:

I miejsce – Gimnazjum w Korzkwi, II miejsce – Gimnazjum w Zielonkach, III miejsce – Gimnazjum w Bibicach, IV miejsce – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej.

Kategoria chłopców:

I miejsce – Gimnazjum w Korzkwi, II miejsce – Gimnazjum w Bibicach, III miejsce – Gimnazjum w Zielonkach, IV miejsce – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej.

Od poniedziałku 16 marca 2015 roku rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016. Przyjmowanie wniosków przez przedszkola/oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kończy się w dniu 31 marca 2015 roku. Wzór wniosku i stosowne oświadczenia można pobrać TUTAJ lub z bezpośrednio z zakładki pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Przypominamy, że postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają:

  • obowiązkowo dzieci, które w roku 2015 kończą 5 lat - realizacja przez dziecko 5-letnie obowiązku przygotowania przedszkolnego,
  • dzieci, które w roku 2015 kończą 4 lata - mają prawo do wychowania przedszkolnego,
  • dzieci, które w roku 2015 kończą 3 lata.

Informujemy, że na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół w Zielonkach i Zespół Szkół w Bibicach nie przeprowadzają postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. Rodzice dzieci 6-letnich, które mają stosowne decyzje o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 i zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej w Zielonkach lub szkoły podstawowej w Bibicach składają wnioski o przyjęcie do przedszkola w Zielonkach lub w Bibicach. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć stosowną decyzję o odroczeniu od obowiązku szkolnego.

Z informacją o odroczeniu od obowiązku szkolnego można zapoznać się TUTAJ.

Akcja „Czysta Szkoła - Szkoła bez Korupcji” organizowana przez Fundację Polska bez Korupcji to program, który pomaga w wyeliminowaniu wszelkiego rodzaju praktyk, które mogą wzbudzać podejrzenia korupcyjne – dotyczy kwestii bonusów oferowanych szkołom /nauczycielom w zmian za wybór danego podręcznika. Dyrektorzy włączając szkołę do programu podpisują kartę etyczną (plik) i jednocześnie deklarują że:

1. Zamykamy naszą szkołę na prezenty od przedstawicieli wydawców podręczników. Decyzje w zakresie wyborów podręczników podejmujemy wyłącznie kierując się ich jakością merytoryczną.

2. Decyzja o wyborze podręcznika jest decyzją wspólną nauczycieli danego przedmiotu w naszej szkole.

3. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem społecznym, a szkoła miejscem wolnym od działań niegodziwych.

Każda szkoła, przystępująca do akcji, otrzyma certyfikat oraz zostanie umieszczona w zestawieniu SZKÓŁ WOLNYCH OD KORUPCJI na stronie Fundacji www.polskabezkorupcji.eu, dzięki czemu m.in. rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci uczą się z materiałów bogatych merytorycznie, oraz wybranych w sposób uczciwy. Dyrektorzy szkół, którzy chcą włączyć swoją szkołę do programu powinni zgłosić się bezpośrednio do Fundacji.

Informacja została zamieszczona na prośbę Fundacji Polska bez korupcji.

 

W dniu 19 marca br. w gminie Zielonki rozpoczęto realizację projektu „Już pływam” współfinansowanego przez Województwo Małopolskie.

W ramach ww. projektu zostanie zrealizowanych 292 zajęć (po 45 min.) dla 238 nieumiejących pływać uczniów z klas I- VI ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Zielonki. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach: pierwsza - w terminie od dnia 19 marca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, druga - od 2 września 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku.

Całkowity koszt realizacji projektu „Już pływam” w gminie Zielonki wyniesie 146 731,00 zł – w tym: 43 880,00 zł zostanie pokryte z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego, 79 051,00 zł z budżetu gminy Zielonki, a 23 800,00 zł z opłat rodziców.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Już pływam” można znaleźć na stronie internetowej http://www.malopolskie.pl/Sport/Info/?id=2042

 

W dniu 11 marca 2015 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował VI Międzyszkolny Turniej Szachowy. W turnieju wzięło udział 75 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum. Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król wręczył najlepszym dyplomy, statuetki i nagrody – dla młodszych gry planszowe, a dla starszych karty upominkowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe książki Adama Szafrańca „Przygody Gąski Zielonki”.  

Czytaj więcej...

W dniu 4 marca 2015 roku odbył się VI Międzyszkolny Turniej Warcabowy. W turnieju udział wzięło 53 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki, rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i dzieci klas I- III szkoły podstawowej. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego był organizatorem ww. turnieju. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe. Dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkową książkę pt.: „Przygody Gąski Zielonki” - A.Szafraniec wraz z tytułową gąską. 

Czytaj więcej...

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 w danym przedszkolu korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora przedszkola deklaracje o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu. Termin składania deklaracji rozpoczyna się od 2 marca i potrwa do dnia 6 marca 2015 roku. Wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do pobrania bezpośrednio w sekretariatach przedszkoli.

Po zakończeniu zbierania ww. deklaracji dyrektorzy przedszkoli ogłoszą rekrutacje na wolne miejsca, które będą przebiegać zgodnie z uzgodnionym z organem prowadzącym harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 - do pobrania tutaj *pdf) lub w zakładce organizacja roku szkolnego. 

Czytaj więcej...