Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W dniu 24 lutego 2016 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował VII Międzyszkolny Turniej Szachowy. W turnieju wzięło udział 51 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum. Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król wręczył najlepszym dyplomy, statuetki i nagrody – dla młodszych książki z przestrzennymi modelami do złożenia, a dla starszych karty upominkowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki.  Zwycięzcy: 

Kategoria wiekowa 5-6 lat: 

 • I miejsce – Miłosz OBIREK– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • II miejsce – Tymon OBIREK - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • III miejsce – Antoni SIWIEC - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Dawid GOŁDA - Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
 • II miejsce – Łukasz GÓRAK - Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • III miejsce – Kamil ZONTEK – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • IV miejsca – Szymon NOWAKOWSKI – Szkoła Podstawowa w Owczarach

Kategoria wiekowa IV-VI klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Konrad CIBOROWSKI – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • II miejsce – Maciej PAZUR – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • III miejsce – Karol WRÓBEL – Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • IV miejsce – Aleksandra CICHOŃ – Szkoła Podstawowa w Bibicach

Kategoria wiekowa I-III klasa gimnazjum:

 • I miejsce – Bartosz DUDEK – Gimnazjum w Korzkwi
 • II miejsce – Filip WARMUSZ – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej
 • III miejsce – Bartosz SIOŁA – Gimnazjum w Korzkwi
 • IV miejsce -Mariusz ŁAKOMY – Gimnazjum w Bibicach

Zdjęcia z turnieju TUTAJ

W dniu 17 lutego 2016 roku odbył się VII Międzyszkolny Turniej Warcabowy. W turnieju udział wzięło 24 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki, rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i uczniowie klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy podarunek. 

Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Miłosz OBIREK – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • II miejsce – Tymon OBIREK– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • III miejsce – Filip MARZEC – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • IV miejsce – Tobiasz PROSTAK - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach 

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce –Jakub KRZTOŃ - Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • II miejsce – Michał KOWAL - Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • III miejsce – Dawid ROŚ – Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • IV miejsce – Artur SOBOCIŃSKI – Szkoła Podstawowa w Korzkwi

Zdjęcia z turnieju 

Czytaj więcej...

W tym roku szkolnym organizatorami zajęć w czasie ferii zimowych jest: Zespół Szkół w Korzkwi i Szkoła Podstawowa w Owczarach. Zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu ferii - 18.01.16 do 22.01.16. i prowadzone są w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Będą: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, a także wycieczki na lodowisko, laserowy paintball, do kina i na ściankę wspinaczkową. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Owczarach lub TUTAJ i na stronie internetowej Zespołu Szkół w Korzkwi lub TUTAJ

 

Wydłużony został termin zwrotu ankiety z 15 stycznia 2016 r. do 20 stycznia 2016 r. Czekamy na wypełnione ankiety oświatowe, które w formie druku bezadresowego powinny dotrzeć do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy Zielonki. Ankietę można wypełnić w wersji papierowej i wrzucić do skrzynek zlokalizowanych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia i bibliotekach na terenie gminy Zielonki lub on-line poprzez wpisanie otrzymanego kodu (tutaj). Więcej informacji TUTAJ lub na stronie internetowej gminy Zielonki w zakładce inwestycje oświatowe.

 

Przypominamy, że dnia 15 stycznia 2016 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej rozliczenia z wykonania  zadania w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku, na które z budżetu gminy Zielonki przyznano wsparcie finansowe w formie dotacji. 

Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki – druk do pobrania w zakładce pliki do pobrania/dotacja sport, bezpośrednio TUTAJ lub na stronie BIP/Sport w Gminie Zielonki/Dotacje Sportowe.

 

W dniu 26 listopada 2015 roku Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę nr XII/73/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 10 grudnia 2015 roku pod poz. 7946. Obowiązuje od 24 grudnia 2015 roku. Treść uchwały do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/dotacja-niepubliczne placówki.

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym, którym w roku szkolnym 2015/2016 przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówo składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Faktury, rachunki dotyczyć mają m.in. zakupu podręczników szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, zakupu stroju sportowego jako wyposażenie na zajęcia wychowania fizycznego, zakupu zajęć dodatkowych. Łączna kwota składanych faktur/rachunkówza okres IX-XII 2015 r. - winna równać się miesięcznej kwocie, przyznanej decyzją - powiększoną o 10,00 zł, uwzględniającą wyrównanie kwot świadczeń za miesiąc XII.2015 r. Ważne: każda faktura, rachunek winien zawierać opis. Wzory opisów można pobrać TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Termin składania ww. rozliczeń upływa w dniu 11 grudnia 2015 r.  Wypłaty I transzy pomocy, realizowane przez GZEAS w Zielonkach, nastąpią do dnia 31 grudnia 2015 r.  

 

Informujemy, że z powodu remontu ul. Granicznej w Bibicach, w dniach 18, 19 listopada 2015 r. nastąpi zmiana w trasie przejazdu busa szkolnego wożącego uczniów do szkoły w Bibicach. 
Wyłączone zostają przystanki: Michałowice-Komora–MPK; ul.Graniczna (Banasiówka); os. Michałki; Michałowice (ul. Brzozowa); Las Michałowski.
W związku ze zmniejszeniem liczby przystanków zmianie ulegnie godzina odjazdów z przystanku na ul. Na Czekaj (ul.Bukowa) o około 10 minut wcześniej oraz z przystanku Boleń o około 10 minut wcześniej. 
W dniu 18.11.2015 r. zmianie nie ulegną poranne kursy o godzinie 6.40, 9.10. 
W dniu 19.11.2015 r. zmianie nie ulega poranny kurs o godzinie 6.40.