Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W trakcie Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia w dniach od 21 do 27 września 2015 roku w ciągu jednego tygodnia zostaną otwarte dla pacjentów „drzwi” podmiotów leczniczych, umiejscowionych w całej Małopolsce (wzorem białych sobót). Głównym celem jest rozpowszechnienie profilaktyki zdrowia wśród mieszkańców regionu poprzez korzystanie z nieodpłatnych badań profilaktycznych oraz motywowanie do dbania o zdrowy styl życia. Wszelkie szczegóły związane z akcją, w tym pełna oferta dostępnych bezpłatnych badań profilaktycznych, zostaną umieszczone na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl

 Serdecznie zapraszamy!

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Poddębicach zamieszczamy poniżej następującą informację.

Szanowni Państwo,                                                                                                              

Miło jest mi poinformować, iż z okazji 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach 18 września 2015 roku organizowany będzie IV Zjazd Absolwentów

Nasze Liceum wykształciło wielu znakomitych absolwentów, którzy swoimi zdolnościami służą innym, pracując w różnych zawodach i rozsławiają imię naszego LO niemal na całym świecie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2015 roku (poniedziałek) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach będzie nieczynny.

Dzień wolny został przyznany za dzień 15 sierpnia 2015 r. - ustawowo uznany za wolny od pracy.

 

W roku szkolnym 2015/2016 będzie można starać się o wsparcie dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Program ten Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych. Z chwilą ukazania się stosownego rozporządzenia będziemy informować o terminach składania wniosków do Dyrektorów szkół.

W bieżącym roku pomocą, w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, objęci zostaną: 

 1.  Uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.
 2. Uczniowie słabowidzących.

 3. Uczniowie niesłyszących.

 4. Uczniowie słabosłyszących.

 5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Czytaj więcej...

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach informuje, że w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na dowozy uczniów do szkół, ww. dowóz w roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

 • Zespół Szkół w Bibicach - Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”, Angela Kuś, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków,
 • Zespół Szkół w Korzkwi – Usługi Transportowo-Przewozowe, Krztoń Robert, Smardzowice 14, 32-077 Smardzowice,
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087 Zielonki,
 • Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - EXPRES-BUS, Przewozy Osobowo-Towarowe, Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek.

Z informacjami na temat  przeprowadzonych przetargów można zapoznać się TUTAJ lub na stronie BIP GZEAS-u w zakładce zamówienia publiczne.

Szczegółowe informacje na tema dowozu uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.

 

O czym warto pamiętać, aby zapewnić dziecku bezpieczny wypoczynek, przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdziemy tam informacje na temat organizacji wypoczynku (kolonii, obozów), kwalifikacji kadry, obowiązków organizatora wypoczynku, a także jakie rzeczy spakować dziecku do wakacyjnego bagażu. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na stronie men.gov.pl 

 

W dniu 29 maja 2015 roku Kierownik GZEAS w Zielonkach ogłosił 4 przetargi nieograniczone na:  "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bibicach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”, "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Korzkwi wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”, "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016” oraz "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”.

Termin składania ofert dla przetargów na:

 • "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bibicach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”,
 • "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Korzkwi wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”, 

upływa 11 czerwca 2015 roku o godz. 10:00.

Termin składania ofert dla przetargów na: 

 • "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”,
 • "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016

upływa 12 czerwca 2015 roku o godz. 10:00.

Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. przetargów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub TUTAJ.

W dniu 27 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bibicach. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora ww. Zespołu Szkół. Konkurs został zatwierdzony Zarządzeniem nr 156/2015 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 maja 2015 roku.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Wójt Gminy Zielonki w dniu 2 czerwca 2015 roku podjął Zarządzenie nr 166/2015, którym powierzył pani mgr Beacie Pieńkowskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bibicach, na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku.