Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

 

W dniu 14 października 2015 roku w Hali Sportowej w Zielonkach rozegrano finałowe mecze XIX Edycji Piłkarskiej Ligi Gminy Zielonki. Po raz kolejny zwyciężyła drużyna LKS "Zieleńczanka" z liczbą punktów 22, II miejsce wywalczyła drużyna TS "Węgrzce" z liczbą punktów 13, a III miejsce zajęła drużyna KS "Bibiczanka" z wynikiem 0 punktów. W sezonie 2014/2015 najlepszym strzelcem został Maciej Brożek z LKS "Zieleńczanka" z liczbą 9 strzelonych bramek, najlepszym bramkarzem został Tymuteusz Prostak z TS "Węgrzce", a tytuł najlepszego zawodnika został przyznany Janowi Serzysko z TS „Węgrzc". 

Czytaj więcej...

Wnioski o uzyskanie stypendium sportowego, nagród oraz wyróżnień sportowych należy składać do 15 października 2015 roku. Wzór wniosku do pobrania w zakładce pliki do pobrania/stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe gminy Zielonki. 

Z zasadami, trybem przyznawania i pozbawiania oraz rodzajami i wysokością stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych można zapoznać się TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe gminy Zielonki.

 

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 30 września 2015 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 października 2015 roku włącznie.

Przypominamy, że w wersji 3.17 w tabeli I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO celem porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), prosimy o aktualizację numerów REGON w „starym sio”, w spisie wg stanu na 10 i 30 września 2015 r.

Dane wg stanu na 30 września aktualizują i przekazują m.in.:

1) Szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7, 9-11 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, że kryterium decydującym o tym, czy dany podmiot powinien prowadzić bazę danych oświatowych, jest założenie go na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. W akcie założycielskim (dla szkół i placówek publicznych) lub we wpisie do ewidencji (dla szkół i placówek niepublicznych) podmiot ten powinien być identyfikowany przez typ określony w w/w artykule. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie określonym w art. 107, odpowiednio do statutowego zakresu ich działania.

Czytaj więcej...

 

Organy prowadzące przedszkola niepubliczne i niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, które prowadzą działalność na terenie gminy Zielonki, celem otrzymania dotacji oświatowej z budżetu Gminy Zielonki w 2016 roku, są zobowiązane - złożyć do GZEAS w Zielonkach, w terminie do 30 września 2015 roku, wniosek u udzielenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Zielonki na rok 2016

 

Wniosek stanowiący załącznik nr 1 do nw. uchwały można pobrać TUTAJ *xls) *pdf) lub z zakładki pliki do pobrania/dotacja-niepubliczne placówki. 

Podstawa prawna:
- art. 90 ust. 2a(szkoła niepubliczna) i 2b(przedszkola niepubliczne) - ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t.Dz.U.2004.256.2572 ze zm.);
- §8. ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXIX/57/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Woj.Mał.2014.5894).

Jak co roku, informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki w nowym roku szkolnym 2015/2016. Pomoc udzielana będzie zgodnie z gminnym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Pomoc przysługuje uczniowi, u którego miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456,00 zł netto.

Czytaj więcej...

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 10 września 2015 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 15 września 2015 roku włącznie.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki.

Termin składania wniosków na rok 2016 mija 15 września 2015roku.

 

Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki  pobierz plik (*.pdf)

Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.doc)