Aktualności

Wszystkie szkoły z terenu gminy Zielonki biorą udział w projekcie pn. „Eksperci programowania w podregionie krakowskim”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt jest realizowany w 33 szkołach podstawowych w 6 gminach w podregionie krakowskim. Czas realizacji projektu przewidywany jest na okres: 01.08.2017 – 28.02.2019 r. Jednostką realizującą projekt jest Wyższa Szkoła Humanitas z Sosnowca.

Czytaj więcej...

W dniu 24 października 2017 r. na parkingu Domu Pomocy Społecznej Batowice 1 będą przeprowadzane badania mammograficzne. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać panie w wieku 40 - 49 lat (ur. 1977- 1968) – raz na 2 lata oraz panie w wieku powyżej 69 lat (ur. przed 1947 rokiem włącznie) - co rok. Warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty jest zameldowanie na terenie Powiatu Krakowskiego.

Badania finansowane są przez Powiat Krakowski w ramach programu zdrowotnego: „Wczesne wykrywanie raka sutka”. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisów na badania można dokonać pod nr. tel. 12 633 02 18 lub 503 777 651.

Pomimo licznych apeli mających na celu ostrzeżenie przed oszustami, Małopolska Policja  nadal odnotowuje liczne przypadki przekazywania przez starsze osoby swoich oszczędności przestępcom.  Sprawcy cały czas modyfikują swoje metody działania. Ponieważ na oszustwa „na wnuczka” m.in. dzięki  szeroko zakrojonej kampanii profilaktycznej, coraz mniej osób daje się nabrać, teraz sprawcy  wyłudzają pieniądze pod legendą policyjnej akcji.

Jak działają oszuści ? Poniżej kilka najbardziej charakterystycznych i powtarzających się metod ich „pracy”.

Czytaj więcej...

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 30 września 2017 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 4 października 2017 roku włącznie.

Czytaj więcej...

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki:

1) stanowisko urzędnicze – Referent (do księgowości) - WEJDŹ

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 29 września 2017 roku. Decyduje data wpływu oferty.

Zapraszamy

 

Zapraszamy na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja w Zielonkach.

Szczegóły TUTAJ lub na plakacie obok.

Polecamy

Zapraszamy Panów w wieku powyżej 40 lat
(urodzeni przed rokiem 1977) zameldowanych na terenie Powiatu Krakowskiego (nie w mieście Kraków)
na bezpłatne badania finansowane przez Powiat Krakowski w ramach programu zdrowotnego:
"Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty" - badania bezpłatne co 2 lata.

Program badań obejmuje:
- oznaczenie poziomu PSA
- konsultację lekarza urologa

ILOŚĆ BADAŃ OGRANICZONA!
Bezpłatne uczestnictwo w badaniach co 2 lata.

Zapisy w wyznaczonych Ośrodkach zdrowia oraz
tel.: 126330218, 503777651

 

 

Logowanie