Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach informuje, że w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na dowozy uczniów do szkół, ww. dowóz w roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

  • Zespół Szkół w Bibicach - Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”, Angela Kuś, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków,
  • Zespół Szkół w Korzkwi – Usługi Transportowo-Przewozowe, Krztoń Robert, Smardzowice 14, 32-077 Smardzowice,
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087 Zielonki,
  • Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - EXPRES-BUS, Przewozy Osobowo-Towarowe, Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek.

Z informacjami na temat  przeprowadzonych przetargów można zapoznać się TUTAJ lub na stronie BIP GZEAS-u w zakładce zamówienia publiczne.

Szczegółowe informacje na tema dowozu uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.

 

O czym warto pamiętać, aby zapewnić dziecku bezpieczny wypoczynek, przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdziemy tam informacje na temat organizacji wypoczynku (kolonii, obozów), kwalifikacji kadry, obowiązków organizatora wypoczynku, a także jakie rzeczy spakować dziecku do wakacyjnego bagażu. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na stronie men.gov.pl 

 

W dniu 29 maja 2015 roku Kierownik GZEAS w Zielonkach ogłosił 4 przetargi nieograniczone na:  "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bibicach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”, "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Korzkwi wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”, "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016” oraz "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”.

Termin składania ofert dla przetargów na:

  • "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bibicach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”,
  • "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Korzkwi wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”, 

upływa 11 czerwca 2015 roku o godz. 10:00.

Termin składania ofert dla przetargów na: 

  • "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016”,
  • "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2015/2016

upływa 12 czerwca 2015 roku o godz. 10:00.

Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. przetargów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub TUTAJ.

W dniu 27 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bibicach. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora ww. Zespołu Szkół. Konkurs został zatwierdzony Zarządzeniem nr 156/2015 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 maja 2015 roku.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Wójt Gminy Zielonki w dniu 2 czerwca 2015 roku podjął Zarządzenie nr 166/2015, którym powierzył pani mgr Beacie Pieńkowskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bibicach, na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

W dniu 5 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w konkursie na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach.

Z uwagi na brak kandydatów ww. konkurs nie został rozstrzygnięty.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn.zm) stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach organ prowadzący tj. wójt gminy Zielonki powierzy ww.stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

 

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Zielonki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bibicach. Termin składania ofert upływa 8 maja 2015 roku. 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ww. konkursu można zapoznać się TUTAJ lub na stronie http://bip.malopolska.pl/gzielonki/Article/get/id,1049317.html

 

W dniu 16 kwietnia 2015 roku Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – referent. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Ze szczegółowymi informacjami nt. powyższego naboru można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub TUTAJ.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne), przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2015 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 3 kwietnia 2015 roku włącznie. Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl

Przypominamy, że od wersji 3.17 w tabeli I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), prosimy o aktualizację numerów REGON w „starym sio”, w spisie wg stanu na 31 marca 2015 r.

Z terminami przekazywania baz danych oświatowych w SIO przez poszczególne podmioty można zapoznać się TUTAJ.