Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Wójt Gminy Zielonki ogłosił konkursy na stanowiska:

 • Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, szczegóły TUTAJ lub na BIP-ie gminy Zielonki. Termin składania ofert do dnia 5 maja 2017 roku.

Aktualności

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki :

1) stanowisko urzędnicze – Referent ds szkół i placówek niepublicznych - WEJDŹ

2) stanowisko urzędnicze – Referent ds m.in. kadr i organizacji wewnętrznej – WEJDŹ

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 25 marca 2016 roku - stanowisko w pkt 1) i do 30 marca 2016 roku - stanowisko w pkt 2).

2 marca 2016 roku w Hali Sportowej w Zielonkach odbył się VII Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej. W dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców udział wzięły 4 szkoły z terenu gminy Zielonki: Gimnazjum w Bibicach, Gimnazjum w Korzkwi, Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej i Gimnazjum w Zielonkach. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach. Kierownik GZEAS w Zielonkach wraz z Dyrektorami Szkół wręczyli najlepszym dyplomy, statuetki i nagrody – piłki do gry w siatkówkę. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki. Zwycięzcy:

Kategoria dziewcząt:

 • I miejsce – Gimnazjum w Bibicach,
 • II miejsce – Gimnazjum w Korzkwi,
 • III miejsce – Gimnazjum w Zielonkach.

Kategoria chłopców:

 • I miejsce – Gimnazjum w Korzkwi,
 • II miejsce – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej,
 • III miejsce – Gimnazjum w Zielonkach, IV miejsce - Gimnazjum w Bibicach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.  Zdjęcia z turnieju TUTAJ

W dniu 24 lutego 2016 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował VII Międzyszkolny Turniej Szachowy. W turnieju wzięło udział 51 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum. Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król wręczył najlepszym dyplomy, statuetki i nagrody – dla młodszych książki z przestrzennymi modelami do złożenia, a dla starszych karty upominkowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki.  Zwycięzcy: 

Kategoria wiekowa 5-6 lat: 

 • I miejsce – Miłosz OBIREK– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • II miejsce – Tymon OBIREK - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • III miejsce – Antoni SIWIEC - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Dawid GOŁDA - Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
 • II miejsce – Łukasz GÓRAK - Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • III miejsce – Kamil ZONTEK – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • IV miejsca – Szymon NOWAKOWSKI – Szkoła Podstawowa w Owczarach

Kategoria wiekowa IV-VI klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Konrad CIBOROWSKI – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • II miejsce – Maciej PAZUR – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • III miejsce – Karol WRÓBEL – Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • IV miejsce – Aleksandra CICHOŃ – Szkoła Podstawowa w Bibicach

Kategoria wiekowa I-III klasa gimnazjum:

 • I miejsce – Bartosz DUDEK – Gimnazjum w Korzkwi
 • II miejsce – Filip WARMUSZ – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej
 • III miejsce – Bartosz SIOŁA – Gimnazjum w Korzkwi
 • IV miejsce -Mariusz ŁAKOMY – Gimnazjum w Bibicach

Zdjęcia z turnieju TUTAJ

W dniu 17 lutego 2016 roku odbył się VII Międzyszkolny Turniej Warcabowy. W turnieju udział wzięło 24 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki, rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i uczniowie klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy podarunek. 

Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Miłosz OBIREK – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • II miejsce – Tymon OBIREK– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • III miejsce – Filip MARZEC – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • IV miejsce – Tobiasz PROSTAK - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach 

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce –Jakub KRZTOŃ - Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • II miejsce – Michał KOWAL - Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • III miejsce – Dawid ROŚ – Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • IV miejsce – Artur SOBOCIŃSKI – Szkoła Podstawowa w Korzkwi

Zdjęcia z turnieju 

Czytaj więcej...

W tym roku szkolnym organizatorami zajęć w czasie ferii zimowych jest: Zespół Szkół w Korzkwi i Szkoła Podstawowa w Owczarach. Zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu ferii - 18.01.16 do 22.01.16. i prowadzone są w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Będą: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, a także wycieczki na lodowisko, laserowy paintball, do kina i na ściankę wspinaczkową. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Owczarach lub TUTAJ i na stronie internetowej Zespołu Szkół w Korzkwi lub TUTAJ

 

Wydłużony został termin zwrotu ankiety z 15 stycznia 2016 r. do 20 stycznia 2016 r. Czekamy na wypełnione ankiety oświatowe, które w formie druku bezadresowego powinny dotrzeć do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy Zielonki. Ankietę można wypełnić w wersji papierowej i wrzucić do skrzynek zlokalizowanych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia i bibliotekach na terenie gminy Zielonki lub on-line poprzez wpisanie otrzymanego kodu (tutaj). Więcej informacji TUTAJ lub na stronie internetowej gminy Zielonki w zakładce inwestycje oświatowe.

 

Przypominamy, że dnia 15 stycznia 2016 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej rozliczenia z wykonania  zadania w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku, na które z budżetu gminy Zielonki przyznano wsparcie finansowe w formie dotacji. 

Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki – druk do pobrania w zakładce pliki do pobrania/dotacja sport, bezpośrednio TUTAJ lub na stronie BIP/Sport w Gminie Zielonki/Dotacje Sportowe.

 

W dniu 26 listopada 2015 roku Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę nr XII/73/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 10 grudnia 2015 roku pod poz. 7946. Obowiązuje od 24 grudnia 2015 roku. Treść uchwały do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/dotacja-niepubliczne placówki.