Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W dniu 3 września 2015 roku Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – referent. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 18 września 2015 roku. Ze szczegółowymi informacjami nt. powyższego naboru można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub TUTAJ.

 

O terminach przerw w nauce, ferii zimowych, sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych

można dowiedzieć się TUTAJ lub w zakładce organizacja roku szkolnego. 

Od 1 września 2015 roku rusza dowóz uprawnionych uczniów do szkół – Zespołu Szkół w Bibicach, Zespołu Szkół w Korzkwi i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach

Dowóz realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

Zespół Szkół w Bibicach – Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”, Angela Kuś, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków

Zespół Szkół w Korzkwi – Usługi Transportowo-Przewozowe, Krztoń Robert, Smardzowice 14, 32-077 – Smardzowice,

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087-Zielonki,

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - EXPRES-BUS, Przewozy Osobowo-Towarowe, Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek.

Rozkłady jazdy autobusów zostały ustalone przez dyrektorów ww. szkół z przewoźnikami i dostępne są w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach. (pobierz tutaj *pdf.)

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.

W dniu 5 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach. Konkurs nie został rozstrzygnięty ponieważ do ww. konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36a ust. 1, ust. 4 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. E. Kwiatkowskiego w Owczarach, Wójt Gminy Zielonki w dniu 27 sierpnia 2015 roku podjął Zarządzenie nr 234/2015, którym powierzył panu mgr Pawłowi Zegartowskiemu stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach, na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

 

W trakcie Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia w dniach od 21 do 27 września 2015 roku w ciągu jednego tygodnia zostaną otwarte dla pacjentów „drzwi” podmiotów leczniczych, umiejscowionych w całej Małopolsce (wzorem białych sobót). Głównym celem jest rozpowszechnienie profilaktyki zdrowia wśród mieszkańców regionu poprzez korzystanie z nieodpłatnych badań profilaktycznych oraz motywowanie do dbania o zdrowy styl życia. Wszelkie szczegóły związane z akcją, w tym pełna oferta dostępnych bezpłatnych badań profilaktycznych, zostaną umieszczone na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl

 Serdecznie zapraszamy!

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Poddębicach zamieszczamy poniżej następującą informację.

Szanowni Państwo,                                                                                                              

Miło jest mi poinformować, iż z okazji 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach 18 września 2015 roku organizowany będzie IV Zjazd Absolwentów

Nasze Liceum wykształciło wielu znakomitych absolwentów, którzy swoimi zdolnościami służą innym, pracując w różnych zawodach i rozsławiają imię naszego LO niemal na całym świecie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2015 roku (poniedziałek) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach będzie nieczynny.

Dzień wolny został przyznany za dzień 15 sierpnia 2015 r. - ustawowo uznany za wolny od pracy.

 

W roku szkolnym 2015/2016 będzie można starać się o wsparcie dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Program ten Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych. Z chwilą ukazania się stosownego rozporządzenia będziemy informować o terminach składania wniosków do Dyrektorów szkół.

W bieżącym roku pomocą, w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, objęci zostaną: 

  1.  Uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.
  2. Uczniowie słabowidzących.

  3. Uczniowie niesłyszących.

  4. Uczniowie słabosłyszących.

  5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Czytaj więcej...