Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

 

Wydłużony został termin zwrotu ankiety z 15 stycznia 2016 r. do 20 stycznia 2016 r. Czekamy na wypełnione ankiety oświatowe, które w formie druku bezadresowego powinny dotrzeć do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy Zielonki. Ankietę można wypełnić w wersji papierowej i wrzucić do skrzynek zlokalizowanych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia i bibliotekach na terenie gminy Zielonki lub on-line poprzez wpisanie otrzymanego kodu (tutaj). Więcej informacji TUTAJ lub na stronie internetowej gminy Zielonki w zakładce inwestycje oświatowe.

 

Przypominamy, że dnia 15 stycznia 2016 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej rozliczenia z wykonania  zadania w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku, na które z budżetu gminy Zielonki przyznano wsparcie finansowe w formie dotacji. 

Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki – druk do pobrania w zakładce pliki do pobrania/dotacja sport, bezpośrednio TUTAJ lub na stronie BIP/Sport w Gminie Zielonki/Dotacje Sportowe.

 

W dniu 26 listopada 2015 roku Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę nr XII/73/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 10 grudnia 2015 roku pod poz. 7946. Obowiązuje od 24 grudnia 2015 roku. Treść uchwały do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/dotacja-niepubliczne placówki.

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym, którym w roku szkolnym 2015/2016 przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówo składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Faktury, rachunki dotyczyć mają m.in. zakupu podręczników szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, zakupu stroju sportowego jako wyposażenie na zajęcia wychowania fizycznego, zakupu zajęć dodatkowych. Łączna kwota składanych faktur/rachunkówza okres IX-XII 2015 r. - winna równać się miesięcznej kwocie, przyznanej decyzją - powiększoną o 10,00 zł, uwzględniającą wyrównanie kwot świadczeń za miesiąc XII.2015 r. Ważne: każda faktura, rachunek winien zawierać opis. Wzory opisów można pobrać TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Termin składania ww. rozliczeń upływa w dniu 11 grudnia 2015 r.  Wypłaty I transzy pomocy, realizowane przez GZEAS w Zielonkach, nastąpią do dnia 31 grudnia 2015 r.  

 

Informujemy, że z powodu remontu ul. Granicznej w Bibicach, w dniach 18, 19 listopada 2015 r. nastąpi zmiana w trasie przejazdu busa szkolnego wożącego uczniów do szkoły w Bibicach. 
Wyłączone zostają przystanki: Michałowice-Komora–MPK; ul.Graniczna (Banasiówka); os. Michałki; Michałowice (ul. Brzozowa); Las Michałowski.
W związku ze zmniejszeniem liczby przystanków zmianie ulegnie godzina odjazdów z przystanku na ul. Na Czekaj (ul.Bukowa) o około 10 minut wcześniej oraz z przystanku Boleń o około 10 minut wcześniej. 
W dniu 18.11.2015 r. zmianie nie ulegną poranne kursy o godzinie 6.40, 9.10. 
W dniu 19.11.2015 r. zmianie nie ulega poranny kurs o godzinie 6.40.

Informujemy, że 20 października br. zrealizowano wypłatę dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, wszystkim uczniom objętym dofinansowaniem w ramach Wyprawki szkolnej - 2015. Z rządowego programu wyprawki szkolnej w gminie Zielonki, w obecnym roku szkolnym, skorzystało w sumie - 21 uczniów, w tym: 8 uczniów klas III szkół podstawowych, 9 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz 4 uczniów szkół podstawowych, którym pomoc przyznano uwzględniając kryterium poza dochodowe tj. z tytułu wielodzietności. Uczniowie otrzymali dofinansowanie w łącznej wysokości 5 562,80 zł, a środki te w całości zostały pokryte z budżetu państwa.

 

W dniu 14 października 2015 roku w Hali Sportowej w Zielonkach rozegrano finałowe mecze XIX Edycji Piłkarskiej Ligi Gminy Zielonki. Po raz kolejny zwyciężyła drużyna LKS "Zieleńczanka" z liczbą punktów 22, II miejsce wywalczyła drużyna TS "Węgrzce" z liczbą punktów 13, a III miejsce zajęła drużyna KS "Bibiczanka" z wynikiem 0 punktów. W sezonie 2014/2015 najlepszym strzelcem został Maciej Brożek z LKS "Zieleńczanka" z liczbą 9 strzelonych bramek, najlepszym bramkarzem został Tymuteusz Prostak z TS "Węgrzce", a tytuł najlepszego zawodnika został przyznany Janowi Serzysko z TS „Węgrzc". 

Czytaj więcej...