Aktualności

Organizatorem konkursu „FilmowyprzeWODNIK” jest Komenda Główna Policji przy współpracy Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Konkurs ten jest jednym z elementów ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”, objętej patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jest częścią zainicjowanej przez MSWiA kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Czytaj więcej...

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. można starać się o udzielenie pomocy finansowej na zakup materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2017 - „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018 – do pobrania TUTAJ.

Termin składania wniosków do dyrektorów szkół upływa w dniu 7 września 2017 r. - zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 219/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (do pobrania TUTAJ).

Czytaj więcej...

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 10 września 2017 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 13 września 2017 roku włącznie.

Czytaj więcej...

Małopolska Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany.

Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.

Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

Czytaj więcej...

Jak co roku, przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2017/2018. Pomoc materialna udzielana będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie, u których dochód na jednego członka rodziny netto, nie przekracza kwoty 514,00 zł. Wysokość stypendium szkolnego określa uchwała Rady Gminy Zielonki do pobrania tutaj. Kompletnie uzupełniony wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17.

Czytaj więcej...

 Informuje, że rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018, szczegóły na stronie BIP GZEAS w Zielonkach w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

Od 1 września 2017 dowóz uczniów realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach – Firma Usługowo-Handlowa "ADAM-TOURS" Angela Kuś, Licencjonowany Transport Pasażerski, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków,

- Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi – Firma Usługowo-Handlowa "ADAM-TOURS" Angela Kuś, Licencjonowany Transport Pasażerski, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 34, 32-087 Zielonki,

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa – Radio-Taxi „PARTNER” Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 20/1, 31-711 Kraków.

Rozkłady jazdy autobusów na rok szkolny 2017/2018 zostaną ustalone z przewoźnikami i dostępne będą w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach. Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12 285-04-90 wew. 109.

 

W dniu 14 lipca 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018” - Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki Nr 194/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. pobierz tutaj

W postępowaniu konkursowym wybrano dwie placówki niepubliczne:

  • Niepubliczne Przedszkole „Zielone Nutki” w Trojanowicach, ul. Krakowska 108, 32-087 Zielonki, ilość miejsc: 15,
  • Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia 2", ul. B4 nr 44a, 32-086 Węgrzce, ilość miejsc: 28.