Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W dniu 29 marca 2016 roku Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłosił przetargi nieograniczone na: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bibicach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017”, "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Korzkwi wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017”, "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkachwraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017oraz „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017”.

Termin składania ofert dla przetargów na:

upływa 11 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Termin składania ofert dla przetargów na:

upływa 12 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. przetargów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2016 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 kwietnia 2016 roku włącznie.

Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br.

Jednocześnie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej tzw. "nowym SIO".

Zakres przedmiotowy ustawy, tj. zakres danych, jakie gromadzone są w systemie informacji oświatowej, określony jest w art. 107 ustawy i uszczegółowiony w rozporządzeniu. Zakres podmiotowy SIO określony jest w art. 108 ustawy. Jednocześnie art. 108 określa, jakie zbiory danych powinny być gromadzone przez poszczególne podmioty zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych. Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia baz danych oświatowy.

Dane wg stanu na 31 marca 2016 roku aktualizują i przekazują:

Czytaj więcej...

W dniu 29 lutego br. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2016 roku małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Gminie Zielonki została przyznana pomoc finansowa w wysokości 39 300,00 zł. Pozostałe koszty realizacji projektu w gminie Zielonki w wysokości 134 344,00 zł zostaną pokryte ze środków gminy (107 444,00 zł) oraz opłat rodziców (26 900,00 zł). Całościowy koszt realizacji ww. programu w 2016 roku wyniesie 173 644,00 zł.

Program realizowany będzie w dwóch terminach - od 17 marca 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku i od 12 września 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku i obejmie 269 uczniów z klas I (1 termin) i II (2 termin) ze wszystkich szkół z terenu gminy Zielonki. Uczestnicy programu wezmą udział w 20 lub 16 godzinnym cyklu nauki pływania, który będzie realizowany na basenie Towarzystwa Sportowego Wisła w Krakowie, w Parku Wodnym w Krakowie oraz w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zabierzowie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Już pływam” można znaleźć na stronie internetowej: http://www.malopolskie.pl/Sport/Info/?id=2042 Uchwała nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2016 roku małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – pobierz TUTAJ

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki :

1) stanowisko urzędnicze – Referent ds szkół i placówek niepublicznych - WEJDŹ

2) stanowisko urzędnicze – Referent ds m.in. kadr i organizacji wewnętrznej – WEJDŹ

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 25 marca 2016 roku - stanowisko w pkt 1) i do 30 marca 2016 roku - stanowisko w pkt 2).

2 marca 2016 roku w Hali Sportowej w Zielonkach odbył się VII Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej. W dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców udział wzięły 4 szkoły z terenu gminy Zielonki: Gimnazjum w Bibicach, Gimnazjum w Korzkwi, Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej i Gimnazjum w Zielonkach. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach. Kierownik GZEAS w Zielonkach wraz z Dyrektorami Szkół wręczyli najlepszym dyplomy, statuetki i nagrody – piłki do gry w siatkówkę. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki. Zwycięzcy:

Kategoria dziewcząt:

 • I miejsce – Gimnazjum w Bibicach,
 • II miejsce – Gimnazjum w Korzkwi,
 • III miejsce – Gimnazjum w Zielonkach.

Kategoria chłopców:

 • I miejsce – Gimnazjum w Korzkwi,
 • II miejsce – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej,
 • III miejsce – Gimnazjum w Zielonkach, IV miejsce - Gimnazjum w Bibicach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.  Zdjęcia z turnieju TUTAJ

W dniu 24 lutego 2016 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował VII Międzyszkolny Turniej Szachowy. W turnieju wzięło udział 51 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum. Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król wręczył najlepszym dyplomy, statuetki i nagrody – dla młodszych książki z przestrzennymi modelami do złożenia, a dla starszych karty upominkowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki.  Zwycięzcy: 

Kategoria wiekowa 5-6 lat: 

 • I miejsce – Miłosz OBIREK– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • II miejsce – Tymon OBIREK - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • III miejsce – Antoni SIWIEC - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Dawid GOŁDA - Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
 • II miejsce – Łukasz GÓRAK - Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • III miejsce – Kamil ZONTEK – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • IV miejsca – Szymon NOWAKOWSKI – Szkoła Podstawowa w Owczarach

Kategoria wiekowa IV-VI klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Konrad CIBOROWSKI – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • II miejsce – Maciej PAZUR – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • III miejsce – Karol WRÓBEL – Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • IV miejsce – Aleksandra CICHOŃ – Szkoła Podstawowa w Bibicach

Kategoria wiekowa I-III klasa gimnazjum:

 • I miejsce – Bartosz DUDEK – Gimnazjum w Korzkwi
 • II miejsce – Filip WARMUSZ – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej
 • III miejsce – Bartosz SIOŁA – Gimnazjum w Korzkwi
 • IV miejsce -Mariusz ŁAKOMY – Gimnazjum w Bibicach

Zdjęcia z turnieju TUTAJ

W dniu 17 lutego 2016 roku odbył się VII Międzyszkolny Turniej Warcabowy. W turnieju udział wzięło 24 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki, rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i uczniowie klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy podarunek. 

Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Miłosz OBIREK – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • II miejsce – Tymon OBIREK– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • III miejsce – Filip MARZEC – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • IV miejsce – Tobiasz PROSTAK - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach 

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce –Jakub KRZTOŃ - Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • II miejsce – Michał KOWAL - Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • III miejsce – Dawid ROŚ – Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • IV miejsce – Artur SOBOCIŃSKI – Szkoła Podstawowa w Korzkwi

Zdjęcia z turnieju 

Czytaj więcej...

W tym roku szkolnym organizatorami zajęć w czasie ferii zimowych jest: Zespół Szkół w Korzkwi i Szkoła Podstawowa w Owczarach. Zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu ferii - 18.01.16 do 22.01.16. i prowadzone są w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Będą: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, a także wycieczki na lodowisko, laserowy paintball, do kina i na ściankę wspinaczkową. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Owczarach lub TUTAJ i na stronie internetowej Zespołu Szkół w Korzkwi lub TUTAJ