Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W 2017 roku Gmina Zielonki po raz kolejny otrzymała pomoc finansową w kwocie 22.300,00 złotych na realizacje małopolskiego projektu pn. „Już Pływam” w ramach zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu to kwota 77.819,26 zł, dofinansowanie na ten cel z budżetu Województwa Małopolskiego wyniesie 22.300,00 zł. Pozostałe koszty nauki pływania dla uczniów w wysokości 40.719,26 zł - pokryje gmina Zielonki oraz rodzice uczestników w wysokości 14.800,00 zł (100,00 zł za kurs) jako wkład własny gminy.

Projekt „Już pływam” realizowany jest przez samorząd Województwa Małopolskiego od 2007 roku, a gmina Zielonki uczestniczy w nim już 6 raz. Celem projektu jest promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla wypoczynku i uprawiania sportu.

Wyjazdowe, pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych odbywać się będą od marca do czerwca 2017 roku i od września do grudnia 2017 roku. Obejmą one łącznie 146 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Zielonki:

  • 43 uczniów - szkoła podstawowa w Bibicach,
  • 75 uczniów - szkoła podstawowa w Zielonkach,
  • 13 uczniów - szkoła podstawowa w Woli Zachariaszowskiej,
  • 15 uczniów - szkoła podstawowa w Korzkwi.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu "Już Pływam" odbywać się będą w Parku Wodnym w Krakowie. Uczestnicy projektu „Już Pływam” nauczą się pływać oraz zasad bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorzy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie tzw. starym SIO.

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2016.1927).

Program do wprowadzania danych w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych" zostanie opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej tzw. nowego SIO.

 

Wójt Gminy Zielonki w dniu 8 marca 2017 roku przyznał Stypendia Sportowe, Nagrody i Wyróżnienia Sportowe Gminy Zielonki na 2017 rok dla zawodników oraz trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie: przyznania Stypendiów, Nagród i Wyróżnień Sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendia Sportowe przyznano następującym zawodnikom:

Czytaj więcej...

Z uwagi na zmianę przepisów edukacyjnych terminy postępowań rekrutacyjnych dla uczniów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, ulegają przesunięciu na miesiąc kwiecień-maj 2017 roku. 

Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) stanowi, że termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 określa do dnia 15 kwietnia 2017 roku organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową. Ustalono również,

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zielonki rozpoczął konsultacje społeczne na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego. Odbędą się one w dniach od 24 lutego do 3 marca 2017 r. w formie wypełnienia ankiety – formularza uwag/propozycji, które będzie można składać do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 15.00.

Ankiety – formularze uwag/propozycji należy: - wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu) lub - wysłać pocztą tradycyjną na adres: 
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół  w Zielonkach, 
ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu) 
lub złożyć na Dziennik Podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół  w Zielonkach (decyduje data wpływu).

Więcej informacji na ten temat na stonie internetowej gminy Zielonki w zakładce: Konsultacje Społeczne tutaj: oraz w Biuletymie Informacji Publicznej - WEJDŹ

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym, którym w roku szkolnym 2016/2017 przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówo składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Faktury, rachunki dotyczyć mają m.in. zakupu podręczników szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, zakupu stroju sportowego jako wyposażenie na zajęcia wychowania fizycznego, zakupu zajęć dodatkowych. Ważne: każda faktura, rachunek winien zawierać stosowny opis. Wzory opisów można pobrać bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Termin składania ww. rozliczeń upływa w dniu 10 marca 2017 r.  Wypłaty II transzy pomocy, realizowane przez GZEAS w Zielonkach, nastąpią do dnia 31 marca 2017 r.  

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w dniach od 24 lutego 2017 r. do 03 marca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wypełnienie ankiet – formularzy uwag/propozycji dostępnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, I p. (pok. 02) oraz na stronie internetowej gminy. 

Wypełnione ankiety -formularze uwag/propozycji będzie można:

1) przesłać listownie na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu) lub

2) składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach (decyduje data wpływu) lub

3) przesłyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu),

w wyżej określonym terminie.

Ankiety – formularze uwag/propozycji zostaną udostępnione nie później niż w dniu 24.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Zielonki

/-/ mgr Bogusław Król

Zielonki 16.02. 2017 r.