Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W piątek 30 maja 2014 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie udostępniła szkołom podstawowym wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.                                     Do sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. przystąpiło, w gminie Zielonki, 175 uczniów. 

Uczniowie z gminy Zielonki uzyskali średnio 28,70 punktów na 40 możliwych. 

Czytaj więcej...

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach i Sołectwo Zielonki 

wspólnie po raz drugi przeprowadzą akcję ,,Pola Nadziei”, której symbolem jest żonkil.

W niedzielę 27 kwietnia 2014 roku wolontariusze Zespołu Szkól w Zielonkach będą pozyskiwać fundusze na funkcjonowanie Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.  

Kwesta odbędzie się przed Kościołem pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach przed i po mszach o godzinie 8.00, 10.00 i 12.00. Każdy może pomóc Chorym w Hospicjum Św.  Łazarza w Krakowie poprzez złożenie datku do hospicyjnej skarbonki.

Serdecznie zapraszamy

Władysław Orzechowski – Sołtys Sołectwa Zielonki

Bożena Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Zielonkach 

Po raz piąty Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował  w dniu  26 marca 2014 roku Międzyszkolny Turniej Szachowy.

W turnieju wzięło udział 68 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum.

Najlepszym dyplomy i nagrody wręczone zostały przez Wójta Gminy Zielonki. A wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.

Czytaj więcej...

20 marca 2014 roku w Hali Sportowej w Zielonkach odbył się V Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej. W dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców udział wzięły 3 szkoły z terenu gminy Zielonki: Gimnazjum w Bibicach, Gimnazjum w Korzkwi i Gimnazjum w Zielonkach.

Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Zespołu Szkół w Zielonkach.

 

Czytaj więcej...