Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Od 4 września 2014 uruchomiony został dowóz uprawnionych uczniów do szkoły w Zielonkach. Ze szczegółowym rozkładem jazdy autobusu można zapoznać się tutaj.

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, stanowi

Czytaj więcej...

Od 8 września 2014 roku zmianie ulega rozkład jazdy autobusów szkolnych, które wożą uczniów do szkoły w Bibicach

i do szkoły w Korzkwi. 

Z nowym rozkładem jazdy można zapoznać się w sekretariatach szkół lub pobrać bezpośrednio tutaj. 

W dniu 30 sierpnia 2014 roku na boisku sportowym klubu "Bibiczanka" rozegrano finałowe mecze XVIII edycji piłkarskiej Ligii Gminy Zielonki Trampkarzy. Zwyciężyła drużyna tramparzy LKS "Zieleńczanka" z liczbą punktów 18, II miejsce wywalczyli trampkarze z TS "Węgrzce" z liczbą punktów 6 i liczbą strzelonych bramek 17, III miejsce zajęli trampakarze z KS "Bibiczanka" z wynikiem 6 punktów i liczbą strzelonych bramek 5. W sezonie 2013/2014 najlepszym strzelcem został Oliwier Krakowiak z LKS "Zieleńczanka" z liczbą 9 strzelonych bramek, najlepszym bramkarzem został Tymuteusz Prostak z TS "Węgrzce",  a tytuł najlepszego zawodnika został przyznany Igorowi Wieczorek z KS "Bibiczanka".  Skrót relacji z finałowych meczów ukazał się w Kronice Sportowej TVP Kraków w dniu 31 sierpnia 2014 roku o godz. 21.30. http://www.tvp.pl/krakow/kronika-sportowa/wideo/wisla-gks-belchatow-termalica-tychy-zawody-jezdzieckie-turniej-tenisowy-gminna-liga-pilkarska/16654529

W związku z zapewnieniem bezpiecznego powrotu z przystanku do domu dowożonych uczniów, prosimy rodziców  uprawnionych uczniów do dowozu o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły oświadczenia o odbiorze dowożonego ucznia z przystanku autobusowego, w terminie do dnia 3 września 2014 roku.

 W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze wypełnienie oświadczeń, które można odebrać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko lub pobrać bezpośrednio ze stron internetowych: szkół, GZEAS – www.gzeas.zielonki.org i Gminy Zielonki – www.zielonki.pl.
Jednocześnie informujemy, że nie złożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne z pełną odpowiedzialnością rodzica dowożonego ucznia za powrót dziecka z przystanku autobusowego do domu.
Wzór oświadczenia - pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.doc)

Od 1 września 2014 roku rusza dowóz uprawnionych uczniów do szkół – Zespołu Szkół w Bibicach, Zespołu Szkół w Korzkwi i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach

Dowóz realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

  • Zespół Szkół w Bibicach – Transport Osób i Towarów „STEFAN”, Krzysztof Kucala, Widoma 36, 32 095-Iwanowice,
  • Zespół Szkół w Korzkwi – Usługi Transportowo-Przewozowe, Robert Krztoń, Smardzowice 14, 32-077 – Smardzowice,
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087-Zielonki.

Rozkłady jazdy autobusów zostały ustalone przez dyrektorów ww. szkół z przewoźnikami i dostępne są w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach. Rozkład jazdy pobierz plik (*pdf)

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 WEW. 109.