Aktualności

Przypominamy, że dnia 15 stycznia 2015 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe rozliczenia wykonania w 2014 roku zadania w zakresie rozwoju sportu, na które Gmina Zielonki przyznała dotacje finansowe. 

Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki – druk do pobrania na stronie internetowej GZEAS w plikach do pobrania lub tutaj: *pdf), *xls)

Zgodnie z zapisami §9 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX/57/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczną szkołę są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wydatkowania otrzymanej w 2014 roku dotacji, w terminie do 15 stycznia 2015 roku.

Czytaj więcej...

GZEAS w Zielonkach zakończył zbiórkę darów w ramach organizowanej akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Serdecznie dziękujemy za otrzymane dary każdej osobie która wzięła udział w akcji, w tym pracownikom GZEAS w Zielonkach. Zebrane dary trafią do osób i rodzin potrzebujących. 

W dniu 12 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej gminie Zielonki na realizację w 2015 roku projektu „Już pływam”.  Uzgodniony z Dyrektorami szkół z terenu naszej gminy projekt zakłada realizację 292 zajęć (po 45 min.) dla 238 uczniów z klas I- VI ze wszystkich szkół podstawowych, w terminie od dnia 16 marca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i od 2 września 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku. Zakładany koszt realizacji projektu zamknie się w kwocie 146 731,00 zł. Montaż finansowy projektu zakłada uzyskanie dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego do 30 % planowanych kosztów realizacji projektu, tj. 43 883,00 zł. Pozostałe koszty w wysokości 102 848,00 zł zaplanowano pokryć ze środków gminy (79 048,00 zł) oraz opłat rodziców (23 800,00 zł). W przypadku uzyskania mniejszej kwoty dofinansowania niż wnioskowana, zmianie może ulec liczba uczestników oraz liczba planowanych zajęć. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Już pływam” można znaleźć na stronie internetowej: http://www.malopolskie.pl/Sport/Info/?id=2042

Miło nam poinformować, że na terenie gminy Zielonki do tej akcji charytatywnej przyłączyły się jednostki oświaty w siedzibach których mieszczą się sztaby akcji. Honorowy Patronat nad Ogólnopolską Akcją Charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Zarejestrowane do dziś Sztaby Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” zlokalizowane są:

  • w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Zielonkach /ul. Galicyjska 17 tel. 12 28-50-490 www.gzeas.org.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./,
  • Zespole Szkół w Korzkwi – Szkolny Sztab Akcji /Korzkiew 18, www.zs-korzkiew.zielonki.pl/,
  • w Szkole Podstawowej w Owczarach – Szkolny Sztab Akcji  /ul. Dluga 72 Owczary, www.owczary.zielonki.pl/,
  • w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach /ul.T. Kościuszki 56, http://www.przedszkole-w-wegrzcach.zielonki.pl/
Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i przedszkoli publicznych

Organy prowadzące niepubliczne szkoły i niepubliczne przedszkola

w ślad za otrzymanym pismem od Małopolskiego Kuratora Oświaty bardzo proszę o weryfikację danych SIO według stanu na 30 września 2014 r. w zakresie uzupełnienia nr RSPO w starym SIO.

Numer ten powinien być wypełniony w tablicy I1.Identyfikacja. Pole to nie zostało oznaczone jako obowiązkowe, ponieważ aplikacja służy do obsługi gromadzenia danych zarówno na 10 jak i 30 września i mogą się jeszcze zdarzyć szkoły/placówki , które nie mają nadanego tego numeru.

W efekcie kilkanaście procent szkół/placówek nie wypełniło tego pola i niemal drugie tyle wypełniło go błędnie. Najczęstsze błędy są następujące:
1) Niewłaściwa liczba cyfr – nr RSPO powinien mieć 4, 5 lub 6 cyfr,
2) Nr RSPO nie może zaczynać się od zera,

Czytaj więcej...

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 r., poz. 1543), pojawił się nowy Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, który można pobrać w zakładce „Pliki do pobrania” lub tutaj *pdf).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).