Aktualności

Akcja „Czysta Szkoła - Szkoła bez Korupcji” organizowana przez Fundację Polska bez Korupcji to program, który pomaga w wyeliminowaniu wszelkiego rodzaju praktyk, które mogą wzbudzać podejrzenia korupcyjne – dotyczy kwestii bonusów oferowanych szkołom /nauczycielom w zmian za wybór danego podręcznika. Dyrektorzy włączając szkołę do programu podpisują kartę etyczną (plik) i jednocześnie deklarują że:

1. Zamykamy naszą szkołę na prezenty od przedstawicieli wydawców podręczników. Decyzje w zakresie wyborów podręczników podejmujemy wyłącznie kierując się ich jakością merytoryczną.

2. Decyzja o wyborze podręcznika jest decyzją wspólną nauczycieli danego przedmiotu w naszej szkole.

3. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem społecznym, a szkoła miejscem wolnym od działań niegodziwych.

Każda szkoła, przystępująca do akcji, otrzyma certyfikat oraz zostanie umieszczona w zestawieniu SZKÓŁ WOLNYCH OD KORUPCJI na stronie Fundacji www.polskabezkorupcji.eu, dzięki czemu m.in. rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci uczą się z materiałów bogatych merytorycznie, oraz wybranych w sposób uczciwy. Dyrektorzy szkół, którzy chcą włączyć swoją szkołę do programu powinni zgłosić się bezpośrednio do Fundacji.

Informacja została zamieszczona na prośbę Fundacji Polska bez korupcji.

 

W dniu 19 marca br. w gminie Zielonki rozpoczęto realizację projektu „Już pływam” współfinansowanego przez Województwo Małopolskie.

W ramach ww. projektu zostanie zrealizowanych 292 zajęć (po 45 min.) dla 238 nieumiejących pływać uczniów z klas I- VI ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Zielonki. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach: pierwsza - w terminie od dnia 19 marca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, druga - od 2 września 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku.

Całkowity koszt realizacji projektu „Już pływam” w gminie Zielonki wyniesie 146 731,00 zł – w tym: 43 880,00 zł zostanie pokryte z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego, 79 051,00 zł z budżetu gminy Zielonki, a 23 800,00 zł z opłat rodziców.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Już pływam” można znaleźć na stronie internetowej http://www.malopolskie.pl/Sport/Info/?id=2042

 

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne), przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2015 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 3 kwietnia 2015 roku włącznie. Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl

Przypominamy, że od wersji 3.17 w tabeli I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), prosimy o aktualizację numerów REGON w „starym sio”, w spisie wg stanu na 31 marca 2015 r.

Z terminami przekazywania baz danych oświatowych w SIO przez poszczególne podmioty można zapoznać się TUTAJ.

Od poniedziałku 16 marca 2015 roku rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016. Przyjmowanie wniosków przez przedszkola/oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kończy się w dniu 31 marca 2015 roku. Wzór wniosku i stosowne oświadczenia można pobrać TUTAJ lub z bezpośrednio z zakładki pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Przypominamy, że postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają:

  • obowiązkowo dzieci, które w roku 2015 kończą 5 lat - realizacja przez dziecko 5-letnie obowiązku przygotowania przedszkolnego,
  • dzieci, które w roku 2015 kończą 4 lata - mają prawo do wychowania przedszkolnego,
  • dzieci, które w roku 2015 kończą 3 lata.

Informujemy, że na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół w Zielonkach i Zespół Szkół w Bibicach nie przeprowadzają postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. Rodzice dzieci 6-letnich, które mają stosowne decyzje o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 i zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej w Zielonkach lub szkoły podstawowej w Bibicach składają wnioski o przyjęcie do przedszkola w Zielonkach lub w Bibicach. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć stosowną decyzję o odroczeniu od obowiązku szkolnego.

Z informacją o odroczeniu od obowiązku szkolnego można zapoznać się TUTAJ.

W dniu 11 marca 2015 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował VI Międzyszkolny Turniej Szachowy. W turnieju wzięło udział 75 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum. Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król wręczył najlepszym dyplomy, statuetki i nagrody – dla młodszych gry planszowe, a dla starszych karty upominkowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe książki Adama Szafrańca „Przygody Gąski Zielonki”.  

Czytaj więcej...

W dniu 4 marca 2015 roku odbył się VI Międzyszkolny Turniej Warcabowy. W turnieju udział wzięło 53 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki, rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i dzieci klas I- III szkoły podstawowej. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego był organizatorem ww. turnieju. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe. Dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkową książkę pt.: „Przygody Gąski Zielonki” - A.Szafraniec wraz z tytułową gąską. 

Czytaj więcej...

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 w danym przedszkolu korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora przedszkola deklaracje o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu. Termin składania deklaracji rozpoczyna się od 2 marca i potrwa do dnia 6 marca 2015 roku. Wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do pobrania bezpośrednio w sekretariatach przedszkoli.

Po zakończeniu zbierania ww. deklaracji dyrektorzy przedszkoli ogłoszą rekrutacje na wolne miejsca, które będą przebiegać zgodnie z uzgodnionym z organem prowadzącym harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 - do pobrania tutaj *pdf) lub w zakładce organizacja roku szkolnego. 

Czytaj więcej...

 

W dniu 29 stycznia 2015 roku Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę nr IV/5/2015 w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki - pobierz tutaj

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 5 lutego 2015 roku pod pozycją nr 565, a termin jej obowiązywania rozpoczyna się od 18 lutego 2015 roku - pobierz tutaj

Przypominamy rodzicom, że od 1 września 2015 roku dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek przedszkolny, a dzieci w wieku 4 lat maja prawo do wychowania przedszkolnego. Wkrótce dalsze informacje na temat harmonogramu rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki na rok szkolny 2015/2016.