Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Wójt Gminy Zielonki ogłosił konkursy na stanowiska:

  • Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, szczegóły TUTAJ lub na BIP-ie gminy Zielonki. Termin składania ofert do dnia 5 maja 2017 roku.

Aktualności

W związku z zapewnieniem bezpiecznego powrotu z przystanku do domu dowożonych uczniów, prosimy rodziców  uprawnionych uczniów do dowozu o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły oświadczenia o odbiorze dowożonego ucznia z przystanku autobusowego, w terminie do dnia 3 września 2014 roku.

 W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze wypełnienie oświadczeń, które można odebrać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko lub pobrać bezpośrednio ze stron internetowych: szkół, GZEAS – www.gzeas.zielonki.org i Gminy Zielonki – www.zielonki.pl.
Jednocześnie informujemy, że nie złożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne z pełną odpowiedzialnością rodzica dowożonego ucznia za powrót dziecka z przystanku autobusowego do domu.
Wzór oświadczenia - pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.doc)

Od 1 września 2014 roku rusza dowóz uprawnionych uczniów do szkół – Zespołu Szkół w Bibicach, Zespołu Szkół w Korzkwi i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach

Dowóz realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

  • Zespół Szkół w Bibicach – Transport Osób i Towarów „STEFAN”, Krzysztof Kucala, Widoma 36, 32 095-Iwanowice,
  • Zespół Szkół w Korzkwi – Usługi Transportowo-Przewozowe, Robert Krztoń, Smardzowice 14, 32-077 – Smardzowice,
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087-Zielonki.

Rozkłady jazdy autobusów zostały ustalone przez dyrektorów ww. szkół z przewoźnikami i dostępne są w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach. Rozkład jazdy pobierz plik (*pdf)

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 WEW. 109.

W dniu dzisiejszym 18 czerwca 2014 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie udostępniła gimnazjom wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku 2014. Gimnazjaliści wiedzą już jak im się powiodło na testach na koniec szkoły. Wyniki, które zdobyli na egzaminach zaważą do jakiej szkoły średniej zostaną przyjęci. Gimnazjaliści z gminy Zielonki uzyskali następujące średnie:

  • język polski  - 24,4 pkt.,

Czytaj więcej...

W piątek 30 maja 2014 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie udostępniła szkołom podstawowym wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.                                     Do sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. przystąpiło, w gminie Zielonki, 175 uczniów. 

Uczniowie z gminy Zielonki uzyskali średnio 28,70 punktów na 40 możliwych. 

Czytaj więcej...

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach i Sołectwo Zielonki 

wspólnie po raz drugi przeprowadzą akcję ,,Pola Nadziei”, której symbolem jest żonkil.

W niedzielę 27 kwietnia 2014 roku wolontariusze Zespołu Szkól w Zielonkach będą pozyskiwać fundusze na funkcjonowanie Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.  

Kwesta odbędzie się przed Kościołem pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach przed i po mszach o godzinie 8.00, 10.00 i 12.00. Każdy może pomóc Chorym w Hospicjum Św.  Łazarza w Krakowie poprzez złożenie datku do hospicyjnej skarbonki.

Serdecznie zapraszamy

Władysław Orzechowski – Sołtys Sołectwa Zielonki

Bożena Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Zielonkach