Informujemy, że w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na koniec roku szkolnego zostaną przyznane Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki dla najlepszego absolwenta danej szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Warunkiem przyznania Nagrody jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego absolwenta wniosku o przyznanie Nagrody na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki. Wzór wniosku do pobrania Tutaj lub

w zakładce pliki do pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.

Zgodnie z § 12 ust. 4 pkt 1 Uchwały Nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (pobierz Tutaj) wniosek należy złożyć do dnia 18 czerwca danego roku szkolnego. Jednakże w związku z planowaną przez MEN zmianą terminu zakończenia roku szkolnego 2018/2019 z dnia 21 czerwca na dzień 19 czerwca uprzejmie prosimy, aby w tym roku wnioski o Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Zielonki wyjątkowo złożyć  w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. Umożliwi to wręczenie Nagrody na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Złożenie wniosku po 13 czerwca może skutkować wręczeniem Nagrody w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w GZEAS w Zielonkach ul. Galicyjska 17, I piętro, pokój nr 10, tel. 12 285 02 98 wew. 104 lub bezpośrednio u Dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Zielonki.

Przypominamy, że zgodnie z ww. uchwałą Nagrodę przyznaje się absolwentowi danej szkoły (tzn. uczennicy lub uczniowi klasy ósmej, w tym roku szkolnym - również klasy trzeciej gimnazjum), który spełnia łącznie następujące kryteria:

ABSOLWENT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. Uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki;
  2. W wyniku klasyfikacji końcowej w danym roku szkolnym uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen wśród absolwentów, co najmniej 5.30 i wzorową ocenę z zachowania;
  3. W wyniku klasyfikacji rocznej w klasie VII uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.30 i wzorową ocenę z zachowania;
  4. W wyniku klasyfikacji rocznej w klasie VI uzyskał promocję z wyróżnieniem do klasy VII, tzn. uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

ABSOLWENT GIMNAZJUM

  1. Uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki;
  2. W wyniku klasyfikacji końcowej w danym roku szkolnym uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen wśród absolwentów, co najmniej 5.30 i wzorową ocenę z zachowania;
  3. W wyniku klasyfikacji rocznej w klasie II uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5.30 i wzorową ocenę z zachowania;
  4. W wyniku klasyfikacji rocznej w klasie I uzyskał promocję z wyróżnieniem do klasy II, tzn. uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę

Zapraszamy

Zapraszamy w dniach od 12 sierpnia do 15 września 2019 roku na bezpłatne badania znamion i usg jamy brzusznej do Centrum Medycznego w Batowicach.

Szczegóły TUTAJ.

Polecamy

Logowanie