Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zielonki w roku 2017 zostało ustalony i podpisany przez Wójta Gminy Zielonki. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce pliki do pobrania lub na stronie BIP - GZEAS. W roku 2017 na realizację powyższego zadania zaplanowano w budżecie gminy Zielonki środki finansowe w wysokości 97 217,00 zł. 

WNIOSKI O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2017 ROKU prosimy składać zgodnie ze wzorami, które są do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.