Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Szkoły w województwie małopolskim rozpoczynają ferie zimowe od dnia 30.01.2017r. (poniedziałek) i kończą w dniu 10.02.2017r. (piątek).

W tym roku szkolnym organizatorami zajęć w czasie ferii zimowych jest: Zespół Szkół w Korzkwi i Szkoła Podstawowa w Owczarach. Dla uczniów Zespołu Szkół w Zielonkach organizatorem zajęć jest Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. W szkołach zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu ferii, od 30.01.17 r. do 03.02.17 r. i prowadzone są w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W CKPiR zajęcia odbywają się przez całe ferie. Będą: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, a także wycieczka na laserowy paintball, do kina i na łyżwy. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Owczarach, na stronie internetowej Zespołu Szkół w Korzkwi lub TUTAJ i na stronie CKPiR lub tutaj.