Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Samorząd Gminy Zielonki w roku 2017 zdecydował o przekazaniu na rozwój sportu 300 tysięcy złotych. Do dnia 15 września 2016 roku - zgodnie z Uchwałą nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 - wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 8 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017.

Powołana przez Wójta Gminy Zielonki Komisja Konkursowa, na posiedzeniach w dniach 24 października 2016 roku i 10 stycznia 2017 roku, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017 i przedstawiła Wójtowi Gminy Zielonki propozycję wysokości kwoty dotacji dla poszczególnych wnioskodawców - protokół na stronie BIP GZEAS w Zielonkach.

W dniu 17 stycznia 2017 roku, stosownym zarządzeniem, Wójt Gminy Zielonki przyznał wsparcie finansowe na realizację zadań gminy Zielonki z zakresu sportu w 2017 rok - Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 28 stycznia 2016 roku do pobrania TUTAJ *pdf).

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Zielonki ma na celu poprawę warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dla społeczności lokalnej dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki może aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach m.in. takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej, karate i zajęcia modelarskie.