Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki, została ogłoszona podstawowa kwota dotacji w roku 2017 dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zielonki, która wynosi: 8.320,03 zł. Ogłoszona została również statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zielonki, która została pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych i wynosi ona 334 uczniów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powyższe informacje będą aktualizowane w terminach przewidzianych ww. ustawą. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Urzędu Gminy Zielonki w zakładce Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba.... .