Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

 

Dnia 15 stycznia 2017 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej - kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe - rozliczenia wykonania w 2016 roku zadania w zakresie rozwoju sportu, na które gmina Zielonki przyznała dotacje finansowe. Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Zielonki – druk do pobrania na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania lub tutaj: *pdf), *doc).