Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Informujemy, że od dnia 7 listopada 2016 roku obowiązuje nowa uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki. Powyższa Uchwała nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 r. została opublikowana w dniu 24 października 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zgodnie z ww. uchwałą termin składania wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyóżnienia sportowe upływa w dniu 15 stycznia 2017 roku. Wszystkie wnioski, które zostały złożone w terminie do 15 pażdziernika 2016 roku zachowują ważność i będą rozpatrywane w oparciu o przedlożone wnioski.

Nowa uchwała w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych dostępna jest TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania.