Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Zbiorcze sprawozdanie z liczby uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2016/2017 zostało przekazane do Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z otrzymanymi bazami oświatowymi w naszych szkołach i przedszkolach, w bieżącym roku szkolnym, uczy się 2 495 dzieci i młodzieży. Ubyło nam 106 dzieci i 2 oddziały klasowe w stosunku do poprzedniego roku szkolnego - od 1 września 2016 r. dzieci w wieku 7 lat rozpoczęły obowiązek nauki w klasie I szkoły podstaowej, a dzieci w wieku 6 lat obowiązek przygotowania przedszkolnego. Szczegółowe zestawienie liczbowe z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola można zobaczyć w zakładce System Informacji Oświatowej - SIO lub pobrać tutaj *xlsx)