Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 została w dniu 31 października 2016 roku przedłożona Radzie Gminy Zielonki. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami TUTAJ lub w zakładce informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Obowiązek złożenia takiej informacji wynika z art 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Wójt Gminy Zielonki podjął w tej sprawie Zarządzenie nr 252/2016 z dnia 27 października 2016 roku.