Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Wójt Gminy Zielonki ogłosił konkursy na stanowiska:

 • Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, szczegóły TUTAJ lub na BIP-ie gminy Zielonki. Termin składania ofert do dnia 5 maja 2017 roku.

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017 roku (wtorek) Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zielonkach będzie nieczynny.

Dzień wolny został przyznany za dzień 11 listopada 2017 roku ( Narodowe Święto Niepodległości) przypadający w sobotę - dzień ustawowo wolny od pracy.

W dniu 30 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Małopolski opublikowana została UCHWAŁA NR XXV/18/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do klas I szkoły podstawowej lub pobrać  TUTAJ *pdf). Powyższa uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od dnia 13 kwietnia 2017 r.

W dniu 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Zielonki podpisał Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla  których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2017/2018. Ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do klas I szkoły podstawowej lub pobrać TUTAJ *pdf), załącznik nr 1 pobierz TUTAJ *pdf). 

Czytaj więcej...

Informujemy, że od poniedziałku tj. 24 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się zapisy uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej. Informacja o obwodach szkolnych do pobrania tutaj. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowane będą do dnia do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Właściwe druki można pobrać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych szkół, ze stron internetowych szkół lub bezpośrednio z zakładki pliki do pobrania/rekrutacja do klas I szkoły podstawowej lub bezpośrednio tutaj (druki do pobrania poniżej)

Uwaga : Jeżeli po zakończeniu zapisów szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

W dniu 30 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Małopolski opublikowana została UCHWAŁA NR XXV/19/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub pobrać  TUTAJ *pdf). Powyższa uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od dnia 13 kwietnia 2017 r.

W dniu 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Zielonki podpisał Zarządzenie nr  70/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2017/2018.  Ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub pobrać TUTAJ *pdf), załącznik nr 1 pobierz TUTAJ *pdf). 

Czytaj więcej...

Do dnia 26.04.2017 r. do godz. 10.00 jest termin składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego po nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”. Ze szczegółami otwartego konkursu można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Zielonki w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia/konkurs ofert na miejsca w niepublic... lub bezpośrednio TUTAJ. 

W dniu dzisiejszym 193 uczniów z klas III gimnazjów na terenie gminy Zielonki, zakończyło zdawanie egzaminu gimnazjalnego. 19 kwietnia uczniowie napisali egzamin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 20 kwietnia napisali egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W trzecim dniu - 21 kwietnia - gimnazjaliści przystąpili do egzaminów z języka obcego (poziom podstawowy i rozszerzony). 

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 23 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym  30 czerwca 2017 roku.

W dniu 3 kwietnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana Uchwała nr XXV/17/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ *pdf) lub w zakładce organizacja roku szkolnego/sieć szkolna, przedszkolna w gminie Zielonki.

VIII Międzyszkolny Turniej Warcabowy Gmina Zielonki 2017

W dniu 5 kwietnia 2017 roku odbył się VIII Międzyszkolny Turniej Warcabowy. W turnieju udział wzięło 26 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki, rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i dzieci klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal. Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Wojciech PODRAZA – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • II miejsce – Grzegorz SRAGA– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • III miejsce – Emilia TULEJ – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi
 • IV miejsce – Szymon COWANIEC-SIENIAWSKI - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce –Adam DEREJSKI - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
 • II miejsce – Bartosz KACZOROWSKI - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
 • III miejsce – Jan WRÓBLEWSKI – Szkoła Podstawowa i. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
 • IV miejsce – Hubert MEERS – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach 

zdjęcia tutaj 

Czytaj więcej...