Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W roku szkolnym 2016/2017 będzie można starać się o wsparcie dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.  Stosowne rozporządzenie do pobrania TUTAJ.  Termin składania wniosków do Dyrektorów szkół upływa w dniu 6 września 2016 roku - zgodnie z zarządzeniem nr 184/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2016 roku. 

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA TUTAJ: *pdf)*doc) lub w zakładce pliki do pobrania/Dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc, w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, udzielana jesuczniom klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum: 

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym, 
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I-III i VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, którzy mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

Czytaj więcej...

Jak co roku od 1 września 2016 roku rusza dowóz uprawnionych uczniów do szkół – Zespołu Szkół w Bibicach, Zespołu Szkół w Korzkwi i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Dowóz realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

 • Zespół Szkół w Bibicach – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie, 
 • Zespół Szkół w Korzkwi – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie,
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087 Zielonki, 
 • Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - POLTRANS Spółka z o.o., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Szczegółowe rozkłady jazdy autobusów zostaną zamieszczone w późniejszym terminie po ustaleniu z dyrektorami ww. szkół i z przewoźnikami.

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.

 

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki w nowym roku szkolnym 2016/2017. Pomoc udzielana będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Pomoc przysługuje uczniom, u których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł netto. Wysokość stypendium szkolnego określa uchwała Rady Gminy Zielonki w sprawie zmiany wyżej wymienionego Regulaminu do pobrania TUTAJ.

 

Termin składania wniosków: od dnia 1 WRZEŚNIA do dnia 15 WRZEŚNIA  2016 ROKU włącznie (termin ustawowy).

Miejsce składania wniosków: dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, piętro II. 

Wnioski do pobrania tutaj: *doc, *pdf   oraz w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, piętro II. Od 25 sierpnia 2016 roku wnioski będą dostępne w sekretariatach szkół na terenie gminy Zielonki.

 

 

O terminach przerw w nauce, ferii zimowych, egzaminów gimnazjalnych 

można dowiedzieć się TUTAJ lub w zakładce organizacja roku szkolnego.

Z pełnym kalendarzem na rok szkolny 2016/2017 można zapoznać się bezpośrednio

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017. O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/. Wniosek wypełnia się tylko w formie elektronicznej. Vademecum stypendysty do pobrania TUTAJ.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich. 

Więcej informacji na temat inicjatywy „Dzwonek na obiad” znajduje się na stronie internetowej programu www.dzwoneknaobiad.pl.

 

O czym warto pamiętać, aby zapewnić dziecku bezpieczny wypoczynek, przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdziemy tam informacje na temat organizacji wypoczynku (kolonii, obozów), kwalifikacji kadry, obowiązków organizatora wypoczynku, a także jakie rzeczy spakować dziecku do wakacyjnego bagażu. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na stronie men.gov.pl 

Gimnazjaliści ze szkół na terenie naszej gminy uzyskali wyniki z egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej powiatu i województwa małopolskiego (ze wszystkich część egzaminu tj. części humanistycznej, części matematyczno- przyrodniczej i języka obcego nowożytnego). 

Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w zakładce wyniki egzaminów lub bezpośrednio TUTAJ.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy wyników ! Życzymy dostania się do wybranych i wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 18 do 20 kwietnia 2016 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w dniach 1−3 czerwca 2016 r. Egzamin gimnazjalny zdawało 198 uczniów i składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Informujemy, że w miesiącach wakacyjnych przedszkola na terenie gminy Zielonki  prowadzić będą dyżury w poniższych terminach:

 • od 1 lipca 2016 roku do 31 lipca 2016 -  Samorządowe Przedszkole w Zielonkach,
 • od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach.